ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Μετάδοση για όλα τα scooter της αγοράς βελτιωμένη και γνήσια. Διαθέτουμε τον μεγαλύτερο οίκο βελτίωσης Scooter που ακούει στο όνομα Pollini. Βαριατόρ και φυγοκεντρικά για όλα τα μοντέλα με δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης.