ΣΩΜΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΩΜΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ

Σώμα πλαίσιο περιλαμβάνει το κύριο πλαίσιο της μοτοσυκλέτας και τα περιφεριακά αυτής.