ΒΑΛΒΙΔΕΣ REED

ΒΑΛΒΙΔΕΣ REED
Πρόκειται για μονόδρομες βαλβίδες ή αλλιώς και αντεπιστροφής, οι οποίες επιτρέπουν την ροή ρευστού προς μία μόνο κατεύθυνση.Aυτές οι βαλβίδες ονομάζονται βαλβίδες Reed.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: